Územní plán obce Kochánov

Územní plán - 00 - Obsah

    PŘÍLOHA KE STAŽENÍ
Vloženo: 25.04.2011 | Typ přílohy:
Deprecated: Function ereg() is deprecated in /home/customer/www/2017.kochanov.cz/public_html/prochazec.php on line 275
PDF | Velikost: 82.2 kb

Územní plán - 00 - Titul

    PŘÍLOHA KE STAŽENÍ
Vloženo: 25.04.2011 | Typ přílohy: PDF | Velikost: 5.1 Mb

Územní plán - 00P - Opatření obecné povahy

    PŘÍLOHA KE STAŽENÍ
Vloženo: 25.04.2011 | Typ přílohy: PDF | Velikost: 2.1 Mb

Územní plán - A1 - Textová část

    PŘÍLOHA KE STAŽENÍ
Vloženo: 26.04.2011 | Typ přílohy: PDF | Velikost: 654.1 kb

Územní plán - A2 - Výkres základního členění území

    PŘÍLOHA KE STAŽENÍ
Vloženo: 26.04.2011 | Typ přílohy: PDF | Velikost: 628.1 kb

Územní plán - A3 - Hlavní výkres

    PŘÍLOHA KE STAŽENÍ
Vloženo: 26.04.2011 | Typ přílohy: PDF | Velikost: 1 Mb

Územní plán - A4 - Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací

    PŘÍLOHA KE STAŽENÍ
Vloženo: 26.04.2011 | Typ přílohy: PDF | Velikost: 601.4 kb

Územní plán - B1 - Textová část zpracovaná projektantem

    PŘÍLOHA KE STAŽENÍ
Vloženo: 27.04.2011 | Typ přílohy: PDF | Velikost: 1.3 Mb

Územní plán - B2 - Textová část zpracovaná pořizovatelem

    PŘÍLOHA KE STAŽENÍ
Vloženo: 27.04.2011 | Typ přílohy: PDF | Velikost: 195.6 kb

Územní plán - B3 - Koordinační výkres - komplexní

    PŘÍLOHA KE STAŽENÍ
Vloženo: 27.04.2011 | Typ přílohy: PDF | Velikost: 1.2 Mb

Územní plán - B4 - Koordinační výkres - detail Kochánova

    PŘÍLOHA KE STAŽENÍ
Vloženo: 27.04.2011 | Typ přílohy: PDF | Velikost: 1.1 Mb

Územní plán - B5 - Výkres ÚSES, ochrana přírody a krajiny

    PŘÍLOHA KE STAŽENÍ
Vloženo: 27.04.2011 | Typ přílohy: PDF | Velikost: 828.9 kb

Územní plán - B6 - Výkres širších vztahů

    PŘÍLOHA KE STAŽENÍ
Vloženo: 27.04.2011 | Typ přílohy: PDF | Velikost: 1.6 Mb

Územní plán - B7 - Výkres předpokládaných záborů půdního fondu

    PŘÍLOHA KE STAŽENÍ
Vloženo: 27.04.2011 | Typ přílohy: PDF | Velikost: 967.7 kb

Změna č1 ÚP Kochánov

    PŘÍLOHA KE STAŽENÍ
Vloženo: 18.03.2014 | Platnost: od 18.03.2014 | Typ přílohy: PDF | Velikost: 2.6 Mb